doorzoek e-depot
bekijk inhoud e-depot

Zoektips

In het e-depot van Erfgoed Leiden en Omstreken kunt u zoeken op termen die in een record staan (full text search), of termen die het record beschrijven (metadata). Zodra u zich eenmaal binnen een bepaalde collectie bevindt is het mogelijk een filter toe te voegen aan uw zoekopdracht.  Zo kunt u een term zoeken binnen een specifiek metadata veld, bijvoorbeeld ‘identificatiekenmerk’ of ‘jaar’. Ook is het mogelijk uw zoekopdracht te verfijnen middels de beschikbare indexen links onderin in het scherm naast de zoekresultaten. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven alleen naar bestanden van een bepaald bestandsformaat of document type op zoek te zijn.

Zoeken kan door zoektermen in te tikken in de zoekbalk op het hoofdmenu, of de lager gelegen zoekbalk die verschijnt zodra u zich in een collectie bevindt. Met de laatst genoemde zoekbalk zoekt u enkel binnen de desbetreffende collectie. Hieronder vindt u enkele tips om het zoeken en vinden te optimaliseren.

  • Het maakt niet uit of u gebruik maakt van hoofdletters of kleine letters. De zoekmachine zet alles automatisch om naar kleine letters.
  • Stopwoorden zoals ‘een’, ‘en’, en ‘de’ worden verwijderd uit de zoekopdracht. U kunt deze dus wel intikken, maar er wordt niet op gezocht.
  • De zoekmachine kan niet zoeken op een deel van een woord. Als u toch wilt zoeken op een deel van een woord, omdat u niet helemaal zeker bent hoe de term in het record voorkomt, kunt u gebruik maken van *. ‘Kind*’ zoekt bijvoorbeeld op ‘kind’, ‘kinderen’, ‘kindje’, ‘kinderstoel’, etc.
  • * kan gebruikt worden aan het begin of eind van een term, of tussen twee termen in. U kunt * meerdere keren gebruiken in één zoekopdracht.
  • Indien u niet zeker bent van de spelling van een woord kunt u een vraagteken gebruiken in plaats van het teken waarover u twijfelt. U twijfelt bijvoorbeeld over de spelling van de naam ‘Kees’. Deze zou immers ook als ‘Cees’ gespeld kunnen worden. Door te zoeken op ‘?ees’ zullen zowel ‘Cees’ als ‘Kees’ gevonden kunnen worden. Let op! U kunt nu bijvoorbeeld ook zoekresultaten vinden met het woord ‘wees’ of ‘pees’.
  • Het vraagteken kan meerdere keren in de zoekopdracht gebruikt worden, zowel aan het begin, midden, als aan het einde van een woord.
  • Indien u meerdere woorden in de zoekbalk intikt zal de zoekmachine alleen de zoekresultaten tonen waar alle woorden in staan.
  • Indien u wilt dat de zoekmachine ook zoekresultaten toont waar niet alle gezochte woorden in staan gebruikt u ‘OR’ (hoofdlettergevoelig!). Bijvoorbeeld ‘cees OR kees’. U kunt in één zoekopdracht meerdere keren van ‘OR’ gebruik maken.
  • De zoekmachine zoekt op alle woorden die u heeft ingetikt, maar niet perse in de volgorde waarin u ze heeft ingetikt. Indien u wilt dat de zoekmachine alleen de zoekresultaten toont waarin uw zoekopdracht in exact dezelfde volgorde voorkomt (en zonder dat ze worden onderbroken door andere woorden), plaats dan dubbele aanhalingstekens om de woorden heen. Bijvoorbeeld “Vergunningaanvraag voor een terreinafscheiding”.
Powered by Preservica
© Copyright Erfgoed Leiden en Omstreken 2020